Säännöt

Alta löydät kilpailun säännöt.
Huomaathan, että Creative Commons -sarja ja Klassikko-sarja etenevät eri tavoilla.
Kilpailun tiivistelmä löytyy täältä.

1. Kilpailukutsu

1.1. Kilpailun järjestäjä, luonne, tarkoitus ja osallistumisoikeus

Kilpailun järjestää KOy Kauppakeskus Redi yhteistyössä Solita Oy:n designyksikön Palmun kanssa. Kilpailu järjestetään kaikille EU:n kansalaisille avoimena suunnittelukilpailuna.

Kilpailun aiheena on suunnistamisen, hahmotettavuuden ja yleisemmin asioinnin helpottaminen sekä vuokralaisten toimintaedellytyksien parantaminen kauppakeskus REDIssä.

Kilpailijoita kannustetaan muodostamaan monialaisia tiimejä asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden kokonaisratkaisujen aikaansaamiseksi. Työryhmien kokoa ei ole rajoitettu. Kilpailuun voi osallistua myös yksin.

Kilpailussa on kaksi eri sarjaa.

1.2. Kilpailusarjat, palkinnot ja kilpailuaika

Kilpailu alkaa 11.12.2018. Kilpailutyön voi palauttaa kahteen eri sarjaan:

Perinteinen kilpailusarja: “Klassikko”

Palkintoina jaetaan vähintään 15 000 euroa seuraavasti:

I-palkinto 10 000 €
II-palkinto 4 000 €
III-palkinto 1 000 €
Lunastettavat ideat á 1 000 € / idea

Palkintolautakunta voi yksimielisellä päätöksellä jakaa palkintosumman toisin. Ideoita voidaan lunastaa maksamalla 1000 € palkkion. Palkintolautakunta voi halutessaan jakaa myös kunniamainintoja.

Kaksivaiheinen fasilitoitu kilpailusarja: “Creative Commons”

Palkintoina jaetaan 15 000 euroa seuraavasti:

6 parasta kilpailutyötä palkitaan 6 x 1 000 €
Palkkio osallistumisesta REDI Hackathoniin 6 x 1 000 €
REDI Hackathonin pääpalkinto 1 x 3 000 €
Lunastettavat ideat á 1 000 € / idea

Kuusi parasta kilpailutyötä palkitaan ensimmäisessä vaiheessa. Tämän lisäksi kuuden parhaan kilpailutyön tekijät haastetaan kilpailun toisessa vaiheessa kehittämään kilpailutöitään. Kilpailijat pääsevät halutessaan hyödyntämään Palmun palvelumuotoilun ja käytettävyyden asiantuntijoita kilpailun II-vaiheessa.

Kilpailusarjan II-vaihe päättyy lauantaina 2.3.2019 14.3.2019 järjestettävään REDI Hackathon -tapahtumaan. Osallistumisesta Hackathoniin maksetaan erillinen palkkio.

Jos kilpailija päättää jättää osallistumatta REDI Hackathoniin, voi palkintolautakunta halutessaan kutsua tilalle toisen kilpailuehdotuksen tekijän.

Sarjaan osallistuvan kilpailijan tulee huomioida, että kaikki sarjaan tulleet ehdotukset julkaistaan kilpailun ensimmäisen vaiheen päätyttyä Creative Commons BY -lisenssin alla. CC BY -lisenssi antaa luvan kilpailuehdotuksen sisällön ja ideoiden hyödyntämiseen vapaasti, mutta alkuperäisen tekijän nimi on mainittava. (Lisää tietoa: https://creativecommons.fi/lisenssi).

I-vaiheesta jatkoon valitut kilpailijat saavat hyödyntää vapaasti kaikkia tämän kilpailusarjan ensimmäisessä vaiheessa esitettyjä ideoita kilpailun toisessa vaiheessa. Kilpailun järjestäjät varaavat oikeuden hylätä ehdotuksia, jotka sisältävät ihmisoikeuksia loukkaavaa sisältöä.

REDI Hackathonin paras työ palkitaan tapahtuman päätteeksi REDI Hackathonin pääpalkinnolla.

Molempien sarjojen kilpailutyöt palautetaan 31.1.2019 mennessä.

Klassikko-sarja päättyy palautukseen. Creative Commons -sarja jatkuu kilpailusarjan toisella vaiheella, johon valitaan viisi parasta ehdotusta.

Molempien kilpailusarjojen voittajat pyritään ratkaisemaan ja julkaisemaan 2.3.2019 14.3.2019 järjestettävän REDI Hackathonin päätteeksi kauppakeskus REDIssä.

Kilpailun järjestäjä pidättää oikeudet myöhäistää aikataulua painavista syistä.

Kilpailusta saadut palkinnot ovat veronalaista ansiotuloa saajilleen.

1.3. Palkintolautakunta

Kilpailuehdotusten arvioinnin suorittaa palkintolautakunta, johon kuuluvat:

 • Patrick Sjöberg, vt. kauppakeskusjohtaja, REDI (palkintolautakunnan puheenjohtaja)
 • Heli Vainio, markkinointipäällikkö, REDI
 • Tuomas Siitonen, arkkitehti SAFA, lehtori, Aalto-yliopisto
 • Mikko Teerenhovi, VP of Product & Design, Holvi
 • Putte Huima, palvelumuotoilija, Palmu
 • Tikkalan veljekset, K-kauppiaat, REDI

Kilpailusihteerinä toimii palvelumuotoilija Eevi Saarikoski (Palmu). Kilpailusihteeri ei osallistu päätöksentekoon. Sihteeri vastaa kilpailusalaisuuden säilymisestä siihen asti, että palkintolautakunta on päättänyt Klassikko-sarjan voittajat ja valinnut Ideat kiertoon -sarjan jatkoon päässeet työt.

Palkintolautakunta kuulee tarvittaessa muita tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita kilpailuehdotusten aihealueista riippuen. Palkintolautakunnan ulkopuoliset asiantuntijat eivät osallistu varsinaiseen päätöksentekoon.

2. Kilpailutekniset tiedot

2.1. Ohjelma-asiakirjat

Kilpailumateriaalina on tämä kilpailuohjelma sekä materiaalipankista ladattavat erilliset liitteet.

Kilpailun liitteitä täydennetään 7. tammikuuta 2019 asti. Kilpailun liitteitä voidaan täydentää palkintolautakunnan yksimielisellä päätöksellä tämän jälkeen vielä 16. tammikuuta 2019 asti.

2.2. Kilpailua koskevat kysymykset

Kilpailua koskevat kysymykset osoitetaan palkintolautakunnalle ja lähetetään sähköpostilla kilpailusihteerille osoitteeseen kilpailusihteeri@ratkaiseredi.fi.

Kysymykset on lähetettävä viimeistään 7.1.2019. Vastauksia kysymyksiin julkaistaan kilpailusivuilla sitä mukaa kun niitä tulee, kuitenkin viimeistään 16.1.2019.

2.3. Kilpailukieli

Kilpailuasiakirjat laaditaan suomen kielellä.
Kilpailuehdotukset on tehtävä suomen tai englannin kielellä.

2.4. Kilpailun tulosten julkistaminen ja näytteillepano

Kilpailun tulokset julkistetaan REDI Hackathonissa 2.3.2019 14.3.2019.
Arvostelupöytäkirja tulee nähtäville kilpailusivuille.
Kilpailuehdotukset asetetaan nähtäväksi kauppakeskukseen ja / tai järjestäjän verkkosivuille.

2.5. Toimenpiteet kilpailun seurauksena

Palkintolautakunta antaa suosituksen jatkotoimenpiteiksi kilpailun tuloksen perusteella. KOy Kauppakeskus Redi voi halutessaan antaa palkitulle työryhmälle suunnittelutoimeksiannon erikseen sovittavassa laajuudessa.

2.6. Kilpailuehdotusten käyttöoikeus

Kilpailun järjestäjällä on omistusoikeus palkittuihin kilpailuehdotuksiin.
Tekijänoikeudet säilyvät ehdotuksen tekijöillä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus hyödyntää

 • Klassikko-sarjan palkituissa ja lunastetuissa kilpailutöissä esitettyjä aiheita ja ajatuksia tekijänoikeuslain mukaisesti sekä
 • palkitsematta jääneissä Creative Commons -sarjan töissä esitettyjä aiheita ja ajatuksia lisenssin sääntöjen ja tekijänoikeuslain mukaisesti.

Kilpailun järjestäjällä on oikeus käyttää ja julkaista kuvia kilpailuehdotuksista viestinnässään ja verkkosivuillaan. Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden käyttää ja luovuttaa kilpailuehdotusten materiaalia tutkimuksen ja viestinnän tarkoituksiin.

3. Kilpailun tehtävänanto

3.1. Kilpailun tavoitteet

Kilpailun aiheena ja päätavoitteena on suunnistamisen helpottaminen ja hahmotettavuuden parantaminen kauppakeskus REDIssä. Kilpailuehdotuksella voidaan tarjota ratkaisuja myös asioinnin helpottamiseksi tai kauppakeskuksen vuokralaisten toimintaedellytyksien parantamiseksi laajemminkin.

Kilpailulla haetaan asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita kokonaisratkaisuja edellä mainittujen tulosten aikaansaamiseksi.

Ratkaisujen formaattia ei ole rajoitettu. Ratkaisut voivat olla esimerkiksi fyysisiä, visuaalisia, digitaalisia, toiminnallisia tai viestinnällisiä toimenpiteitä, joilla kauppakeskus Redin hahmotettavuutta ja esimerkiksi kauppakeskuksessa asiointia helpotetaan.

3.2. Rajaukset suunnittelutehtävään

Kilpailijat voivat kilpailuehdotusta laatiessaan olettaa, että kauppakeskuksen suunnistettavuuden parantamiseen ja asioinnin helpottamiseen on varattu enintään 600 000 euron kertaluontoinen budjetti.

Budjetti on tarkoitettu vain kilpailun suuntaa-antavaksi ohjuriksi ja suunnittelun työkaluksi. KOy Kauppakeskus Redi päättää kehitystoimenpiteiden todellisesta toteutusbudjetista vasta kilpailun lopputulosten ratkettua.

3.3. Ehdotusten arvosteluperusteet

Palkintolautakunta tulee arvostelussaan painottamaan erityisesti seuraavia seikkoja:

 • Ratkaisun kykyä helpottaa suunnistamista ja hahmotettavuutta kauppakeskuksessa
 • Ratkaisun omaleimaisuutta, selkeyttä ja kokonaisotetta
 • Ratkaisun toteutettavuutta ja kustannustehokkuutta
 • Ratkaisun kykyä palvella monipuolisesti erilaisia käyttäjäryhmiä

Kilpailuehdotuksesta riippuen myös seuraavanlaisia ratkaisun erityisominaisuuksia arvostetaan:

 • Ratkaisun kykyä helpottaa yleisesti asiointia kauppakeskuksessa
 • ja/tai ratkaisun kykyä parantaa kauppakeskuksen asiakaskokemusta
 • ja/tai ratkaisun kykyä parantaa vuokralaisten toimintaedellytyksiä

Kokonaisratkaisun ansioita pidetään tärkeämpinä kuin osaratkaisujen tai yksityiskohtien virheettömyyttä.

3.4. Ehdotuksen laadintaohjeet

Suunnitelmasta tulee selvitä kilpailuehdotuksen arvioinnin kannalta keskeinen sisältö visuaalisesti selkeällä ja havainnollisella tavalla.

Vaatimukset asiakirjoille:

 • Klassikko-sarjan ehdotukset: Suunnitelma esitetään enintään kolmen sivuisen mittaisella vaakasuuntaisella A3-kokoisella PDF-tiedostolla. Suunnitelma voi olla suppeampi kuin kolme sivua. Kilpailuehdotus on varustettava ehdotuksen nimimerkillä. Nimimerkin tulee näkyä jokaisella sivulla. Tekijöiden nimitiedot eivät saa näkyä PDF-tiedostossa.
 • Creative Commons -sarjan ehdotukset: Idea esitetään enintään 2000 merkin pituisella tekstillä ja vähintään yhdellä ja enintään kolmella kuvalla (esim. .pdf tai .jpg-muodossa). Kilpailusivuilla viimeistään 16.1.2019 aukeava lomake ohjeistaa palautusta tarkemmin.

3.5. Kilpailutöiden sisäänjättö

Kilpailutyöt palautetaan sähköisesti 31.1.2019 puoleenyöhön mennessä.

Kilpailutyön sisäänjätön yhteydessä ilmoitetaan tekijöiden nimet ja yhteyshenkilön tiedot sekä maininta siitä, kenellä on ehdotuksen tekijänoikeudet.

Tarkemmat palautusohjeet julkaistaan kilpailusivuilla viimeistään 16.1.2019 mennessä.

Palkintolautakunta arvioi työt nimettöminä. Kilpailusihteeri vastaa kilpailusalaisuuden säilymisestä.